500 TL üzeri siparişlerde kargo bedava

500 TL üzeri siparişlerde kargo bedava

500 TL üzeri siparişlerde kargo bedava

500 TL üzeri siparişlerde kargo bedava

KVK ve Gizlilik Politikası

KVKK Bilgilendirme Beyanı


 • Konu 

 • İşbu KVKK Aydınlatma Beyanı’nın konusu, Maison De Maa Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket''), Şirket ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriyi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (''Kanun'') uygun olarak işlemesine dair esasları belirtmektir. Buna bağlı olarak, Kanun’un 3. Maddesi uyarınca veri sorumlusu olan Şirket, Kanun’un 10. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerini (çalışanlar, çalışan adayları, müşteriler, tedarikçiler, danışmanlar, iş ortakları, hissedarlar, şirket yetkilileri, şirket vekilleri, sözleşme ilişkisinde bulunulan kişiler ve bu kişilerin çalışanları, her türlü hukuki işlemlerin muhatabı olan kişiler, ziyaretçileri ve her ne sebeple olursa olsun iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişiler) işbu KVKK Aydınlatma Beyanı ile bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. Şirket tarafından işlenen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Şirket, söz konusu faaliyetler kapsamında kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket ettiğini beyan eder. 


  Maison De Maa Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra Kanun olarak belirtilecektir.) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

  Kanun kapsamında, veri işleme, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konularda veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 • Veri Sorumlusu
 •   

  Veri sorumlusu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizle ilgili veri sorumlusu İstanbul Ticaret Odası’na 934018 Ticaret Sicil Numarası ve İkitelli Vergi Dairesine kayıtlı, 6090508296 Vergi numaralı, 0609050829600016 Mersis numaralı ve Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi Başak Pazar No:17 Başakşehir/İstanbul merkez adresinde faaliyet gösteren Maison De Maa Kozmetik Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi’dir. Kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslar dikkate alınmaktadır. Kişisel verilerinizi öncelikle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu başta olmak üzere mevzuattan doğan yetki ve yükümlülüklerimiz çerçevesinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık, meşru amaçlar için ve onayınız çerçevesinde işlemekteyiz.

 • Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 • Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaç kapsamında

  • Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi,
  • Sizlere sunulan hizmetlerimizin geliştirilmesi; ürün ve kampanyalarımızı duyurmak, yönetim ve iletişim faaliyetlerini ve stratejilerini doğru olarak planlamak, yürütmek ve yönetmek, internet sitesinde sunulan hizmetleri geliştirmek ve sitede oluşan hataları gidermek, talep ve şikâyetlerinizi ilettiğinizde tarafınızla iletişime geçmek, talep ve şikâyetlerinizi yönetmek, hizmet kalitesini arttırmak, 
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, 
  • Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini(Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar),
  • Tarafınızdan temin edilen isim, soy isim, adres, iletişim bilgisi, kredi kartı bilgisi gibi veriler, www.maa-althahab.com üzerinden sipariş etmiş olduğunuz ürünlerin size teslim edilmesi, siparişinize ilişkin ödeme işleminin tamamlanması ve faturanızın düzenlenerek tarafınıza ulaştırılması gibi işlemlerde kullanılmak üzere,
  • Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.),
  • Üçüncü kişilerin hizmet sağlayıcı olarak teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak ve gerektiği durumlarda ödemelerinizin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
  • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla 
  • Şirketimizin eğitim faaliyetlerinin devam edebilmesi amacıyla

  KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel verilerinizi sözleşme kapsamında veya fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz. Bu kapsamda tüm firmamız tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde ve yukarda bahsi geçen amaçla elde edilen, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

  • Adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz, 
  • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, 
  • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
  • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
  • Kapalı devre kamera sistemi görüntü 
  • Araç plaka bilgileri,
  • Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz ve konum verileriniz. Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir: 
  • İlgili mevzuat uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, 
  • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
  • Satış ve Destek bölümleri tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
  • Firma Yönetimi tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, 
  • İnsan Kaynakları tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi, 
  • Denetim ve Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, 
  • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
  • Mali İşler bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, • Mali İşler bölümleri tarafından firmamız ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
  • Firma Yönetimi, Destek ve Satış bölümleri tarafından hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
  • Firma Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından firmamız sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
  • Pazarlama, Medya ve İletişim, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
  • Firmamızın ilgili bölümleri tarafından müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
  • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi. Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Maa Althahab ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.
 • Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları 

 • Kişisel verileriniz, elektronik ortamda mevcut bulunan veri tabanımızda muhafaza edilmektedir. Bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, siparişinizin teslimi için adresinizin kargo firmasıyla paylaşılması gibi yalnızca gerekli durumlarda ve ancak onayınız halinde üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile aşağıda belirtilen KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

  • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
  • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), 
  • Sosyal Güvenlik Kurumu,
  • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, 
  • Nüfus Genel Müdürlüğü,
  • Adli makamlar, 
  • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, 
  • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, 
  • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, 
  • İşvereniniz ile, 
  • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için firmamıza yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) 
 • Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarım 

 • Şirket, kişisel veri sahibinin açık rızasının temini suretiyle kişisel verileri her zaman yurt dışına aktarabilir. Kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunmaması durumunda ise, Kanun'un 5. maddesinin 2. fıkrası ve 6. Maddesinin 3. fıkrasında öngörülen, açık rıza aranmadan veri işlenebilme şartlarının varlığı halinde kişisel veriler yurt dışına aktarılabilecektir. Bu durumda kişisel veriler, Kanun’un 9. maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara; yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul'un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.   

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

 • Kişisel veriler, Şirketimiz veya Şirket adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, kişisel veri sahibi ile yapılan sözleşmeler, bilgi formları, anketler, sosyal medya uygulamaları, çağrı merkezleri, Şirket tarafından düzenlenen eğitim, seminer, fuar ve benzeri ortamlara katılım, Şirket’in iş ilişkisi içerisinde olduğu ve/veya faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğinde hizmet aldığı taraflar, anlaşmalı kuruluşlar, iletişime geçebileceği ofis ve diğer fiziki ortamlar ve benzeri diğer kanallar aracılığı ile ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar ile toplanmakta olup, mümkün olan hallerde kişisel veri sahibinin açık rızası ile alınmaktadır. 


  Kişisel veriler, tüm iş süreçlerinde, Şirket'in ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçları ile edinilir ve bu doğrultuda toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına dayanılarak, Kanun’un 4. maddesinde sayılan genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

 •  Kişisel veri sahibi Kanun’un 11. maddesinde sayılan aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 • Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

 • Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Kanun kapsamındaki taleplerinizi www.maa-althahab.com web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak talebinizi Başak Mah. Yunus Emre Cad. Başak Pazar No:17 Başakşehir/İstanbul adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya maisondemaakozmetik@hs01.kep.tr e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz. Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bildirilen ve Maison De Maa Kozmetik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle de info@maa-althabab.com adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 • Bilgilerin Güncellenmesi

 • Kişisel veri sahibi, verilerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerini Şirket adresine veya info@maa-althahab.com e-posta adresine bildirebilecektir. 

 • Değişiklikler 

 • Şirket, Kanun’da veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından

  belirlenecek yöntemlerde değişiklik olması halinde işbu Aydınlatma Beyanı’nda

  değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

 • Diğer 

 • Şirket’in veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için www.maa-althahab.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” nı inceleyebilirsiniz. 


  EK-1  


  KVKK Kapsamında Bilgi Edinme Başvuru Formu 

   

  Gizlilik Politikası

   

  Maa Althahab markası olarak  müşterilerinin gizlilik haklarına büyük önem vermekte ve aşağıda açıklanan Gizlilik Politikasını uygulamaktadır.

   

  Aşağıdaki maddeler, sitemizde toplanan müşteri bilgilerinin neler olduğu, hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgileri nasıl değiştirebileceğiniz, sizinle yapılan iletişim konusundaki tercihleriniz gibi konuları içermektedir.

   

  Sitemize ve e-bültene üye olmanız durumunda sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına ad, soyadı, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, fatura ve teslimat adresleri gibi bazı kişisel bilgilerinize ihtiyaç duyacağız. Bu bilgiler, sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak  ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak için kullanılır. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde web sitemizde veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.maa-althahab.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız (tabletiniz ya da mobil cihazınız) arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

   

  Bunlara ek olarak; ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek, müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak, trend analizleri ve istatistiksel analizler yapmak, sitenin güvenliğini güçlendirmek amacıyla kullanılır. 

   

  Üyelik / Kişisel bilgilerinizi ve iletişim tercihlerinizi veya herhangi bir konuda yapacağınız talepleri her zaman info@maa-althahab.com adresine e-mail göndererek iletebilirsiniz. Ek bilgi almak istediğiniz konularda (+90) 212 488 68 30 numaralı Müşteri Hizmetleri telefonumuzdan bizlere ulaşabilirsiniz.